How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask Michael Your Own Question
Michael
Michael, Employment Services
Category: Job
Satisfied Customers: 870
Experience:  Employment Services Professional
70951075
Type Your Job Question Here...
Michael is online now
A new question is answered every 9 seconds

I'm looking who can translate an Icelandic CV to an

Customer Question

I'm looking for someone who can translate an Icelandic CV to an English CV (Curriculum Vitae), I'm looking for a job.
Submitted: 1 year ago.
Category: Job
Expert:  educatortech replied 1 year ago.

Hi, I'm Greg. Welcome to JustAnswer. I'm reviewing your question now, and will post back with your reply ASAP.

Expert:  educatortech replied 1 year ago.

Can you post the CV here (attach) for me to view to see if I can translate it sufficiently for you?

If you prefer to keep it private, I can send a premium service request so we can communicate by email (for a fee).. if you prefer that, let me know and I will send it ASAP. If not, I look forward to viewing the CV here.

Greg

Customer: replied 1 year ago.
Are you sure you know the Icelandic language ? I could google translate myself but I know that such a translation will not make much sense.
Customer: replied 1 year ago.
Fjölskylduhagir
Giftur Sigrúnu Ragnarsdóttur. Saman eigum við tvö börn.
Menntun1992-1996 Háskóli Íslands
B.Sc. Tölvunarfræði.
Fyrsta árið var tekið í rafmagnsverkfræði en svo skipt yfir í tölvunarfræði.1988-1992 Menntaskólinn í Reykjavík
Stúdentspróf af eðlisfræðideild I.Starfsreynsla2005-2016 Applicon (TM software, Vigor) – Tölvunarfræðingur
• Starfið fólst í hugbúnaðargerð, viðhaldi og gangsetningu nýrra kerfa. Eitt af stærstu verkefnum sem ég hef unnið að er búið að taka um 1-2 ár og er innleiðing á Vigor greiðsluþjónustunni hjá OR í tengslum við uppskiptingu á sölu og dreifingu hjá þeim.
• Í gegnum starf mitt hef ég átt í töluverðum samskiptum við ýmis fyrirtæki bæði hérlendis og erlendis eins og Computer Associates framleiðanda CA Plex.
1996-2005 Tryggingamiðstöðin - Tölvunarfræðingur
• Starfið fólst í hugbúnaðargerð, viðhaldi og gangsetningu nýrra kerfa.
• Í gegnum starfið átti ég í miklum samskiptum við samstarfsmenn og aðila utan fyrirtæksins.Önnur störf: Tók að mér að starfa sem gjaldkeri Félags tölvunarfræðinga (FT.is) í ár eða meira.Önnur kunnáttaForritunarkunnátta: Windows client forritun í ARAD hugbúnaðarverkfærinu CA Plex 6.2 (Pattern-Based Application Development frá Computer Associates), C++ í .NET þróunarumhverfi Microsoft, VBScript (Visual Basic Script), XML og SQL. Miðlara-umhverfið hefur mest verið IBM iSeries (AS/400) forritun í RPG, RPG IV og SQL. Bjó einnig til sérstaka Microsoft SQL Server útgáfu af Vigor valmyndakerfinu. Hef lært Java forritunarmálið á námskeiðum í vinnu, í námi og á eigin vegum.Tungumálakunnátta: Skrifa og tala ensku og dönsku mjög vel, tala sænsku og kann þokkalega þýsku úr menntaskóla. Bjó í Svíþjóð sem barn á árunum 1975-1981 (3ja til 9 ára).Námskeið:
20.05.2016 – 22.05.2016 Dale Carnegie þjálfun
12.11.2013 – 14.11.2013 6th Plex Worldwide Developer Conf. in Islandia, NY, USA
2012 Tölvunámskeið ORB miðlun
12.05.2006 TM Software, SQL Advanced Programming for i5 –OL39
10.05.2006 – 11.5.2006 DB2 SQL Workshop CF12DD og Developing iSeries Applications Using SQL OL 38D
2005 í viku Java forritun með WebSphere Studio
26.11.2003 – 26.11.2003 Eyþór Eðvaldsson, Tilfinningagreind
30.10.2003 – 30.10.2003 Ingrid Kuhlman, Samræming vinnu og einkalífs
13.03.2002 – 13.03.2002 Ólafur Jóhannesson, lestur ársreikninga
13.03.2000 – 17.03.2000 Cool:Plex Patterns II
07.10.1998 – 10.10.1998 Advanced Application Development with Cool:Plex
17.03.1998 – 20.03.1998 Forritun, Obsydian – byrjendur
29.09.1997 – 03.10.1997 Forritun, Java (Visual Age)
27.05.1997 – 30.05.1997 Tölvu- og viðskiptaskólanum, WordPro
framhaldsnámskeið
21.03.1997 – 25.03.1997 Nýherji, Windows NT stýrikerfi
26.02.1997 – 26.02.1997 Nýherji, DB2/400 viðbætur
24.02.1997 – 25.02.1997 Nýherji, DB2/400 gagnagrunnurÁhugamálHef stundað skvass í 20 ár. Hef einnig stundað badminton í um 5 ár. Ég hef mikinn áhuga á allri nýrri tækni og sérstaklega því sem hefur með tölvur og hugbúnað að gera. Ég hef afar gaman af ferðalögum með fjölskyldu minni.HugbúnaðarþróunUndanfarin ár hef ég þróað og innleitt Vigor viðskiptahugbúnaðinn og fengið tækifæri til að þróa nokkur kerfi, svo sem Vigor valmyndakerfið, verkefnakerfi, viðskiptamannakerfi, greiðsluþjónustu, aðgangsstýringakerfi og einnig má nefna sér kerfi fyrir iðgjalda- og tjónaskuld. Þessi kerfi eru í notkun hjá nokkrum stórum félögum, svo sem Orkuveitu Reykjavíkur, Orkubúi Vestfjarða, Tryggingamiðstöðinni, VÍS og Borgun. Hugbúnaðurinn hefur nokkrum sinnum skipt um eigendur á þessum tíma og hef ég því starfað hjá eftirfarandi félögum: 2005 - df. TM-Software, 2008 - Vigor ehf, df. Nýherja og frá 2011 til 2015 - Applicon ehf, df. Nýherja.Þekking og tæknilegt umhverfiVigor kerfin keyra flest á Windows client og IBM DB2 gagnagrunni. Megin þróunarumhverfið er CA Plex frá Computer Associates, sem stilla má til að skila kóða á ýmis “platform”. Flest Vigor kerfin keyra á C++ kóða fyrir Windows client og RPG IV á server þar sem IBM DB2 gagnagrunnur er notaður en í einhverjum tilfellum er notast við MS SQL grunna. SQL þekking til að vinna með og þjónusta stóra gagnagrunna er nauðsynleg í þessu starfi og reyndi verulega á þá þekkingu, t.a.m. við stærri innleiðingar með tilheyrandi vörpun gagna. Góður skilningur á viðskiptakerfum fylgir slíku starfi, svo sem frá birgðahaldi til bókhalds og frá viðskiptamönnum til innheimtu. Ég hef sérstaklega tileinkað mér þekkingu á innheimtumálum og öðlast góðan skilning á þörfum, væntingum og tæknilegu umhverfi.AfrekinYfir 70% innlendra orkureikninga og um 30% trygginga fara í gegnum innheimtukerfi sem ég tók þátt í að þróa. Innheimtukerfið er nú hluti af innheimtu- og viðskiptamannalausn sem nefnist Vigor greiðsluþjónusta.MeðmæliApplicon, samstarfsaðilar og lykilviðskiptavinir gefa mér meðmæli ef óskað er.Framkvæmdastjóri Applicon: Ingimar Guðjón Bjarnason, sími:(###) ###-####***@******.***
Framkvæmdastjóri Vigor 2000 - 2011, var Sigurður Bergsveinss
Expert:  educatortech replied 1 year ago.

After going through my resources, I do not have what is necessary to complete at this time.

I am opting out and opening up to the other professionals and messaging a couple who might be able to help.

Someone should be with you shortly.

Customer: replied 1 year ago.
No, don't bother. I have now found a solution to this. Please don't do any work for me.