How JustAnswer Works:
 • Ask an Expert
  Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm.
 • Get a Professional Answer
  Via email, text message, or notification as you wait on our site.
  Ask follow up questions if you need to.
 • 100% Satisfaction Guarantee
  Rate the answer you receive.
Ask WCLawyer Your Own Question
WCLawyer
WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15594
Experience:  L.LB (UOVS)
32244620
Type Your South Africa Law Question Here...
WCLawyer is online now
A new question is answered every 9 seconds

Hier is n geval waaroor ons nou baie wonder. Die pa is op

This answer was rated:

Hier is 'n geval waaroor ons nou baie wonder. Die pa is op sy sterfbed soos ek hier tik en het net een dogter. Die makelaar wat maar baie verdag is op hierdie stadium, weier om 'n afskrif van die testament aan haar te gee. mag hy dit doen en hoe moet sy maak om dit dan te sien. Dis belaglik
Goeiedag

Jy is ongelukkig nie outomaties geregtig op insae in die testament nie. Sodra die vader oorlede is, is die makelaar verplig om die oorspronklike testament aan die Meester van die Hoogeregshof te stuur en ook aan die ekseketeur benoem in die testament (indien 'n ekseketeur benoem is). Maar, soos dinge nou staan, is daar geen verpligting op die makelaar, aan wie die testament blykbaar oorhandig is vir bewaring, om 'n afskrif aan die dogter te gee nie.

Indien die testament na afsterwe aan die dogter getoon word deur die ekseketeur en dit blyk 'n vervalsing te wees of 'n ongeldige testament, dan kan die erfgename die geldigheid van die testament aanveg in die Hoogeregshof.

Ek weet dit is nie wat jy wou hoor nie, maar dit help nie ek bak mooi broodjies tot jou nadeel nie en ek hoop jy verstaan dit ook so. As jy vrae ter uitklaring het, vra dit gerus. Dit kos niks ekstra nie. Indien jy tevrede is, kliek asseblief op een van die gesiggies. Ek kry geen betaling vir hierdie vraag tensy jy die diens gradeer nie.

WCLawyer, Attorney
Category: South Africa Law
Satisfied Customers: 15594
Experience: L.LB (UOVS)
WCLawyer and other South Africa Law Specialists are ready to help you
Customer: replied 3 years ago.

Ok dan is die makelaar ook die ekseketeur neem ek aan. Ek sal dit so aan hulle oordra.


 


As ek nog 'n vraag anders as hierdie mag vra, my kinders se pa is Januarie maand a.g.v. mediese nalatigheid oorlede en het ons die saak by HPCSA aanhangig gemaak, al die hospitaalleers betaal en gekry, 'n nadoodse ondersoek is tans mee besig. Hoe kan my kinders te werk gaan om 'n afskrif van die finale doktersverslag in die hande te kry. Dit is nou die dokter wat op hom geopereer het en 'n gaatjie in die dunderm gemaak het en hy a.g.v. daarvan en geen nasorg van septesemia oorlede. Die hospitaal en die ondersoekbeampte weier dat my kinders dit kan sien. Hulle is albei studente en het nie geld vir prokureurs nie.

Ek stel voor dat jy na 'n prokureur gaan wat spesialiseer in mediese nalatigheidseise. Hulle werk gewoonlik op 'n gebeurlikheidsbasis, wat beteken hulle vra net geld as hulle wen en ook net 'n persentasie van die toegekende bedrag, wat nie 25% mag oorskry nie. Jy kan hulle kry op www.attorneys.co.za. Soek vir 'personal injury attorneys' en bevestig by hulle of hulle op gebeurlikheid werk voordat jy 'n afspraak maak.

Hulle het 'n eis vir verlies aan onderhoud en so ook jy, indien die dokter wel nalatig was.

Hulle sal dan die moeite doen om daardie verslag te bekom om die eis verder te neem.
Customer: replied 3 years ago.

Ek het reeds al die nodige huiswerk gedoen. Dit gaan ons R12000 'n uur kos net om 'n verslag aan te vra.


 


Daar is reeds deur twee experts op die gebied bevestig dat hier wel nalatigheid was. Omdat ek van hom geskei was ten tye van afsterwe en hy my nie onderhou het nie, is daar nie 'n eis om van te praat nie. Ons stel ook nie belang in geld nie, gaan die saak self behartig wanneer die inquest afgehandel is en dit in 'n oop hof kom. Ons soek net die dokter se verslag, dit is al wat uitstaande is met my ondersoek. Ons stel nie belang in geld nie, ons soek geregtigheid en dat iemand verantwoordelikheid neem van wat hier gebeur het. Hopelik sal dit in 'n hof uitkom en ook met die ondersoek wat tans deur die Health Professional Council gedoen word. Haar verslag was veronderstel om deel te wees van die mediese leer wat ons ontvang het.

Hoeveel firmas het jy genader?
Customer: replied 3 years ago.

Adele van der Walt in Pretoria en malcolm en Brivich wat spesialiseer in hierdie gevalle en albei het met dieselfde antwoord na my teruggekom.

Customer: replied 3 years ago.

Watter gronde het die ondersoekbeampte dat ons nie 'n afskrif van die dokter se verslag mag sien voordat sy ondersoek nie afgehandel is nie?

Die Landdros moet gewoonlik dit eers afteken en die ondersoek afhandel. Dit is met ander woorde 'n hangende saak wat ondersoek moet word. Die verslag behoort beskikbaar te wees nadat die ondersoek afgehandel is. Die beskikbaarstelling van die verslag kan dalk die ondersoek beïnvloed.

Die enigste manier om hom te dwing voor die tyd is met 'n Hoogeregshof bevel en, met respek, indien jy nie regskennis het nie, sal jy nie hierdie aansoek self kan loods nie. Jy gaan ongelukkig 'n prokureur nodig hê.
Customer: replied 3 years ago.

Nee wat, dis nie die pad wat ons nou wil loop nie om 'n hooggeregshof bevel in die hande te kry nie. Ons sal glo en vertrou dat die Vader hierdie ding sy loop laat neem en dat geregtigheid sal seevier en met alle respek, ek het die nodige regskennis, dalk nie die graad nie. Ek is heeltemal opgewasse om wanneer so 'n saak in 'n hof oopgegooi word en ons as familie die geleentheid kry om die medici onder kruisverhoor te neem, dit te kan behartig.


 


Baie dankie vir jou tyd.


 


Ronel Herbert

JustAnswer in the News:

 
 
 
Ask-a-doc Web sites: If you've got a quick question, you can try to get an answer from sites that say they have various specialists on hand to give quick answers... Justanswer.com.
JustAnswer.com...has seen a spike since October in legal questions from readers about layoffs, unemployment and severance.
Web sites like justanswer.com/legal
...leave nothing to chance.
Traffic on JustAnswer rose 14 percent...and had nearly 400,000 page views in 30 days...inquiries related to stress, high blood pressure, drinking and heart pain jumped 33 percent.
Tory Johnson, GMA Workplace Contributor, discusses work-from-home jobs, such as JustAnswer in which verified Experts answer people’s questions.
I will tell you that...the things you have to go through to be an Expert are quite rigorous.
 
 
 

What Customers are Saying:

 
 
 
 • Mr. Kaplun clearly had an exceptional understanding of the issue and was able to explain it concisely. I would recommend JustAnswer to anyone. Great service that lives up to its promises! Gary B. Edmond, OK
< Previous | Next >
 • Mr. Kaplun clearly had an exceptional understanding of the issue and was able to explain it concisely. I would recommend JustAnswer to anyone. Great service that lives up to its promises! Gary B. Edmond, OK
 • My Expert was fast and seemed to have the answer to my taser question at the tips of her fingers. Communication was excellent. I left feeling confident in her answer. Eric Redwood City, CA
 • I am very pleased with JustAnswer as a place to go for divorce or criminal law knowledge and insight. Michael Wichita, KS
 • PaulMJD helped me with questions I had regarding an urgent legal matter. His answers were excellent. Three H. Houston, TX
 • Anne was extremely helpful. Her information put me in the right direction for action that kept me legal, possible saving me a ton of money in the future. Thank you again, Anne!! Elaine Atlanta, GA
 • It worked great. I had the facts and I presented them to my ex-landlord and she folded and returned my deposit. The 50 bucks I spent with you solved my problem. Tony Apopka, FL
 • Wonderful service, prompt, efficient, and accurate. Couldn't have asked for more. I cannot thank you enough for your help. Mary C. Freshfield, Liverpool, UK
 
 
 

Meet The Experts:

 
 
 
 • PHINEAS MOTAUNG

  PHINEAS MOTAUNG

  Attorney

  Satisfied Customers:

  113
  BACHELOR OF LAWS
< Last | Next >
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/tumi65/2009-12-28_9197_BABA_I_FRIENDS_013.jpg PHINEAS MOTAUNG's Avatar

  PHINEAS MOTAUNG

  Attorney

  Satisfied Customers:

  113
  BACHELOR OF LAWS
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/emil102/2010-05-04_160842_IMG000806.jpg Emil's Avatar

  Emil

  Attorney

  Satisfied Customers:

  33
  BCom Law LLB, 3 years post article experience as attorney
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/Lurine/2010-10-04_101308_LCP.jpg LCP's Avatar

  LCP

  Attorney

  Satisfied Customers:

  21
  BCom (Stell) LLB LLM
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/PH/phred5/2014-7-28_8735_IMG1058.64x64.JPG Freddie Lombard's Avatar

  Freddie Lombard

  Attorney

  Satisfied Customers:

  2169
  Practicing attorney and conveyancer with 14 years post article experience.
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/SA/SATOPLAW/2013-9-13_13566_IMG20130304WA000.64x64.jpg Shaie Zindel's Avatar

  Shaie Zindel

  Attorney

  Satisfied Customers:

  1246
  All areas of commercial and contract Law - specialist in property advice.
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/IN/inciteadvisor/2013-9-5_193316_incitead.64x64.jpg inciteadvisor's Avatar

  inciteadvisor

  Commercial Lawyer

  Satisfied Customers:

  814
  B.Com LLB Registered Corporate lawywer
 • http://ww2.justanswer.com/uploads/AN/AntonSmith13/2013-2-21_17147_Snapshot.64x64.png AntonSmith13's Avatar

  AntonSmith13

  Attorney

  Satisfied Customers:

  63
  LLB, LLM, Cert. International Law Attorney with 12 years experience
 
 
 

Related South Africa Law Questions